Пробне тестування для самоперевірки з метою підготовки до конкурсного відбору на державну службу.

Інформаційно-комунікативний веб-ресурс “Тестування на державну службу” створено у рамках проекту “Підтримки реформ в Україні”, за сприяння Громадської мережі “Нова державна служба”, задля ефективного впливу на реформування системи відбору осіб, які претендують на посади державних службовців, або для просування по службі нині діючих держслужбовців. Окрім, сервісних послуг фахової підготовки учасників конкурсу на державну службу, тут висвітлюються останні новини і події у реформуванні законодавства у цій сфері, розміщується актуальна аналітика, законодавство і законодавчі ініціативи, міжнародні стандарти та рекомендації, інформація про учасників процесу реформування, є можливість задавати питання, коментувати публікації і проводити он-лайн дискусію.

Кожен претендент може безкоштовно знайти відповіді на питання та пройти електронне пробне тестування щоб дізнатися свій рівень знань, для належної підготовки до конкурсного відбору на посади державних службовців відповідно до п.2. ст. 26 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 №246 (зі змінами від 4 липня 2017 р. № 457).

Підготовка проводиться відповідно до переліку тестових завдань та відповідей для комп’ютерного тестування, який затверджено Наказом Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужби, НАДС) та Міністерства юстиції України від 29 травня 2017 року № 110/1740/5.
Перелік тестів включає 709 тестових питань з відповідями, зокрема:

 • по Конституції України (193 питання);
 • по Закону України “Про державну службу” (197 питань);
 • по Закону України “Про запобігання корупції” (199 питань);
 • по спеціальному законодавству (120 питань).

Завантажити інструкцію для проходження пробного тестування. Натисніть РОЗПОЧАТИ ТЕСТУВАННЯ, щоб пройти on-line тест на держслужбу!

Новинка – інтерактивне самонавчання, відрізняється від тестування тим, що знято обмеження часу, кількості питань та відключено випадковий порядок питань. Можна з самого початку, відразу, натиснути кнопку завершення тесту, щоб переміщуватись від одного питання до іншого та бачити на відповідній вкладці вірну відповідь. Для того, щоб розпочати, натисніть РОЗПОЧАТИ САМОНАВЧАННЯ.

(більше…)

Розділ 1. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

І. Питання на перевірку знання Конституції України

I) 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

 • унітарною;

 • суверенною;

 • цілісною і недоторканою;Стаття 2

 • суверенною та невідчужуваною.


I) 2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

 • політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; Стаття 15

 • соціального плюралізму та багатоукладності економіки;

 • відсутності цензури і поваги до приватної власності;

 • поваги до культури Українського народу та культури національних меншин.


I) 3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

 • військові формування, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;

 • Збройні Сили України;Стаття 17

 • Збройні Сили України і інші військові формування;

 • Службу безпеки України і правоохоронні органи держави.

(більше…)

Розділ 2. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»


II) 1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

 • наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління;

 • здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку; Стаття 2

 • бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової дисципліни;

 • потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями.


II) 2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

 • посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі; Стаття 2

 •  посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими повноваженнями;

 • посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державного управління;

 • безпосередній керівник державних службовців.


II) 3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

 • посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу; Стаття 2

 • посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень;

 • посада що передбачає однакові професійні компетентності;

 • посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою від існуючої.

(більше…)

Розділ 3. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»


III) 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

 • органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції; Стаття 1

 • органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;

 • Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.


III) 2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України;

 • колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику; Статті 4, 5

 • спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони;

 • орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів.


III) 3. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

 • народні депутати України;

 • Президент України;

 • члени Кабінету Міністрів України; Стаття 1

 • сільські, селищні, міські голови.

(більше…)

Розділ 4. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)


IV) 1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

 • найвищим органом у системі органів виконавчої влади;

 • вищим органом державного управління;

 • вищим органом у системі органів виконавчої влади;Стаття 1

 • вищим представницьким органом виконавчої влади.


IV) 2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

 • перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України;Стаття 1

 • перед Президентом України і підзвітний Верховній Раді України;

 • перед Верховною Радою України і підконтрольний Президентові України;

 • перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний Прем’єр-міністрові України.


IV) 3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

 • адміністративним органом;

 • колегіальним органом;Стаття 3

 • представницьким органом;

 • установчим органом.

(більше…)

Тестування щодо вільного володіння державною мовою

Тест 1

I) 1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :

 • (г,ґ)рунт
 • (г,ґ)рант
 • ле(г,ґ)ітимний

I) 2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:

 • випАдок
 • ненАвисть
 • фАховий

I) 3. Що означає слово автентичний?

 • місцевий, корінний
 • справжній, відповідний оригіналові
 • давній

(більше…)

Відповіді у вигляді витягів/цитат

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною


2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.


3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. (більше…)

Відповіді на тести в поліцію

І. ПИТАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?

Ст.1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

2. Якою є форма державного устрою України?

Ст. 2, ч. 2. Україна є унітарною державою.

3. На яку територію поширюється суверенітет України?

Ст. 2, ч. 2. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. (більше…)

Facebook-сторінка

Пропонуємо долучитись до розробки нашої нової концепції.
Ми б хотіли створити щось нестандартне, наприклад гру-тест в основі якої лежало б «дерево скілів». Такий підхід дозволив би оцінювати не просто абстрактний рівень знань законодавства. Команда сайту пропонує легкий жанр казуальної гри – щоб кожен відвідувач міг би витратити на неї пару хвилин, та отримати задоволення.

Кожна ігрова сесія складатиметься з 10 питань з одного із законів. У разі, якщо гравець відповідає правильно хоча б на 8 з 10, він переходить на наступний рівень з більш складними завданнями. За правильні відповіді і при переході на кожний наступний рівень нараховуються очки, а в процесі гри учасники отримують бонуси.

Нашу систему має підтримувати співтовариство – ті, кому це потрібно і цікаво. Учасники зможуть не тільки відповідати на чужі питання, але і задавати власні. Вони ж модерують весь контент на сайті. Кількість і якість питань – в руках ком’юніті, а їх складність розраховує алгоритм.

Сторонніх користувачів ми залучатимемо до проекту поступово. Ми будемо дивитися на статистику, отримувати фідбек, покращувати те, що потрібно поліпшити і рухатися далі. Важливо не заважати ком’юніті, а просто слідувати за людьми. Головна мета першого етапу – налагодити всі механізми, які дозволять конвертувати гравців в авторів запитань. Вони – найцінніше.

Основна мета створити інструмент, який дає можливість не тільки оцінити свій поточний рівень, але і підвищити його – в разі неправильних відповідей він може підказувати, що варто почитати, щоб поліпшити свої результати.

Програмний код плануємо викласти в open source.

Щоб регулярно отримувати найсвіжішу інформацію про оновлення на сайті, вподобайте нашу сторінку в мережі facebook.com/GudsWeb.ORG

Posted by Gudsweb on Friday, July 28, 2017

(більше…)